Khả năng thấm hút của tã như thế nào ?

Có thể dễ dàng đánh giá khả năng thấm hút của tã qua thời gian sử dụng. Thông thường 1 miếng tã chỉ có thể sử dụng được trong vòng 2-3 giờ. Tuy nhiên với tã quần bạn có thể chỉ cần dùng 1 miếng duy nhất cho cả đêm.

Chia sẻ:

  • twitter twitter
  • facebook facebook
  • linkin linkin
  • google+ google+
  • pinterest pinterest
show off
up